top of page

WAXING

Facial Waxing & Tinting

Eyebrow Shaping - $25

Lip - $14

Chin - $14

Nose - $14

Side of Face - $14

Full Face - $41 (excludes brows)

Eyebrow Tint - $24

Eyelash Tint - $24

Eyebrow & Eyelash Tint Combo - $41

Eyebrow Shaping & Tint Combo - $41

Body Waxing

Full Body - $236(chest, back, legs, arms, or brazilian)

Brazilian - $65

Bro-zilian - $71

Bikini - $47

Underarm - $21

Half Arm - $21

Full Arm - $36

Half Leg - $35

Full Leg - $77 (includes bikini)

Chest - $42

Back - $53

Full Belly - $21

Waxing Packages

4 Brazilian Waxes - $236

6 Brazilian Waxes - $342

bottom of page